08.01.2020

Съобщение

 

Общинска избирателна комисия град Стрелча се намира на нов адрес:

гр. Стрелча

ул. "Божко Иванов" № 4

Младежки център, етаж 3

 

23.12.2019

Съобщение

 

Общинска избирателна комисия Стрелча няма да работи на 24 и 25 декември 2019 г. От 26.12.2019 г. ОИК Стрелча ще работи с обявеното работно време.

20.12.2019

Съобщение

 

Работното време на комисията от 20 декември 2019 г. е от 09:00 до 17:00 ч.

На тел. 0893 543 837 може да се свържете с Нонка Спасова, председател на ОИК Стрелча.

e-mail: [email protected]

01.11.2019

Съобщение

 

ОИК Стрелча съобщава, че приемането и предаването на изборните материали за втори тур на 3 ноември 2019 г. ще се извърши по график както следва:

1. За кметствата от община Стрелча начален час на тръгване 16:00 ч. от гр. Стрелча.

2. За всички СИК в гр. Стрелча от 16:30 ч. в Общинска администрация.

 

 

28.10.2019

Съобщение

 Образец на бюлетината за втори тур на изборите за кметове на 3 ноември 2019 г.

 Кмет на община Стрелча

28.10.2019

Съобщение

На 28 октомври 2019 г. ОИК Стрелча ще работи от 11:00 ч. до 19:00 ч.

 

27.10.2019

Съобщение

Приложение № 78-МИ

Вижте тук

 

 

 

19.10.2019

Съобщение

Обучението на СИК ще се проведе на 21.10.2019 г. /понеделник/ в залата на Младежки дом, гр. Стрелча от 18:00 ч.  

 Присъствието на всички членове на СИК е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

Съгласно Решение на ЦИК № 659 –МИ от 23.08.2019г. и дадени устни указания от членове на ЦИК:

 • Определено е възнаграждението на членовете на СИК за I-ви тур при провеждане на местните избори:

 Председател: 100 лв.; Заместник-председател/Секретар: 90 лева; Член: 80 лева.

 • На всеки член от СИК, участвал в обучението ще бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 10 лева.
 • На всеки член от СИК, участвал в получаването на бюлетините, другите изборни книжа и материали и подреждането на помещението за гласуване ще бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 15 лева.
 • На всеки член от СИК, по чл. 444, ал. 1 от ИК, които представят протоколите, другите изборни книжа и материали в ОИК, съответно в Общинска администрация Стрелча, получават допълнително възнаграждение в размер на 25 лева.

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, че само присъстващите членове на СИК и на трите вида дейности, опоменати в т. 1, т. 2 и т. 3 ще получат сбора от възнагражденията в т. 1, т. 2 и т. 3.

Когато член на СИК, присъства само в дейностите по т. 1, т. 2, но не присъства в дейността по т. 3, няма да му се изплати никакво възнаграждение.

Когато член на СИК, присъства само в дейността по т. 3, но не присъства в дейностите по т. 1 и т. 2, ще му се изплати възнаграждение само по т. 3.

Когато член на СИК, присъства в дейностите по т. 1, и т. 3 но не присъства в дейността по т. 2, ще му се изплати възнаграждение само по т. 3.

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, че след края на обучението, членовете на СИК, следва да се подпишат в списък на присъстващите.

На обучението ще присъстват представители на Общинска администрация Стрелча, поканени са и представители на полицейски участък Стрелча и РСПБЗН – Стрелча.

17.10.2019

Съобщение

Със Заповед №953/14.10.2019 г. на Кмета на община Стрелча е определен периодът, в който избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на общината ще могат да подават заявки за осигуряване на превоз до избирателните секции, както и телефонните номера, на които ще бъдат приемани.

Заявките могат да бъдат подавани всеки ден от 15.10.2019 г. до 26.10.2019 г., от 08.30 ч. до 17.30 ч., както и от 07.00 ч. на 27.10.2019 г. до края на изборния ден по населени места, както следва:

 1. За избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, гласуващи в избирателни   секции   №133200001,   №133200002,    №133200003,   №133200004 и №133200005 на територията на град Стрелча на телефон 0886013901;
 2. За избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, гласуващи в избирателна секция №133200006 на територията на с. Дюлево, община Стрелча на телефон 0898294564;
 3. За избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, гласуващи в избирателна секция №133200007 на територията на с. Смилец, община Стрелча на телефон 0894851030;
 4. За избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, гласуващи в избирателна секция №133200008 на територията на с. Свобода, община Стрелча на телефон 0886886112;
 5. За избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, гласуващи в избирателна секция №133200009 на територията на с. Блатница, община Стрелча на телефон 0898428035.
13.10.2019

Съобщение

Приемното време за граждани  в ОИК Стрелча:  всеки ден  от 09.00 часа до 17.00 часа, с изключение на случаите, когато съгласно разпоредбите на Изборния кодекс и по Решение на ЦИК се установяват други часове за работа на ОИК.

11.10.2019

Съобщение

На 16.10.2019г. от 10:00ч. ще се проведе обучение от ЦИК на всички ОИК от област Пазарджик, на което са поканени представители на областната и общинските администрации, на "Информационно обслужване" АД, на ТЗ "ГРАО", на МВР и на служба "Пожарна и аварийна безопастност", както и всички ангажирани с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.

08.10.2019

Съобщение

В изпълнение на писмо изх. № МИ - 15 - 697 от 05.10.2019г. във връзка с Решение № 993 - МИ от 07.09.2019г. и протоколно решение на ЦИК, публикуваме одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

Общински съветници

Кмет на Община

20.09.2019

На 22.09.2019 г. от 17:30 ч. ще се проведе заседание на ОИК Стрелча

Дневен ред

 1. Регистрация на кандидатска листа за кмет на Община Стрелча от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.
 2. Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.
 3. Регистрация на кандидатска листа за кмет на Община Стрелча от ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ.
 4. Регистрация на кандидатска листа за кмет на Община Стрелча от ПП“ГЕРБ“.
 5. Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от ПП“ГЕРБ“.
 6. Разни.
20.09.2019

Съобщение

Приемането на документи в ОИК-Стрелча за регистрация на кандидатските листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Стрелча, започва от 9,00 ч. на 18 септември (сряда) 2019 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатските листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Стрелча е 17,00 ч. на  24 септември (вторник) 2019 г.

Документите ще се приемат в офиса на ОИК-Стрелча, находящ се на адрес: гр. Стрелча 4530, пл. „Дружба” № 2 в сградата на Община Стрелча,

3-ти етаж „Кметска зала“.

Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 до 17,00 ч.

Прилагаме образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на технически носител.

Предложение рег. кандидати за ОС рег. в ОИК - вариант 11.09.2019 exel

19.09.2019

На 19.09.2019 г. от 17:30 ч. ще се проведе заседание на ОИК Стрелча при следния:

Дневен ред

 

 1. Регистрация на кандидатска листа за кмет на община Стрелча от ПП“Земеделски съюз Александър Стамболийски“ с вх. №1/17.09.2019 г.
 2. Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от ПП“Движение за права и свободи“ с вх. №1/17.09.2019 г.
 3. Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от ПП“Воля“ с вх. №2/19.09.2019 г.
 4. Разни.
16.09.2019

Съобщение

На 16.09.2019 г. от 17:30 ч. ще се проведе заседание на ОИК Стрелча при следния:

Дневен ред

 

 1. Регистриране на ПП „ВМРО-Българско национално движение“ за участие в изборите на 27.10.2019 г.
 2. Регистриране на ПП „ГЕРБ“ за участие в изборите на 27.10.2019 г.
 3. Регистриране на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите на 27.10.2019 г.
 4. Регистриране на ПП „Земеделски народен съюз“ за участие в изборите на 27.10.2019 г.
 5. Разни.
12.09.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Стрелча

 

На 13.09.2019 г. от 17:30 ч. ще се проведе заседание на ОИК при следния

Дневен ред:

 1. Реквизити и начини на защита на печата на ОИК Стрелча и определяне на член на ОИК за маркиране на печата на комисията.
 2. Регистрация на партии, коалиции и инициативни комитети.
 3. Разни.
10.09.2019

Съобщение

10.09.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Регистрация на местни коалиции в ОИК

 1. В ОИК се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) на територията на съответната община.
 2. Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.
 3. Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 11 септември 2019 г. включително (40 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 11 септември 2019 г. включително.
 4. Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 45-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 45 дни преди изборния ден).
 5. Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.
 6. За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация.
 7. В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 1. Към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

 1. Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).
 2. При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 16 септември 2019 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес, телефон или факс за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването.

В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК отказва регистрация.

Отказът на ОИК може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.

Решението на ОИК, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд по местонахождение на съответната ОИК. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.

 1. Когато съдът отмени обжалваното решение, ОИК незабавно регистрира местната коалиция за участие изборите за общински съветници и за кметове независимо дали срокът за регистрация (16 септември 2019 г.) е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден (24 септември 2019 г.).

10.09.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Регистрация на инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници и за кметове в ОИК

 1. Инициативният комитет в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представя в ОИК заявление за регистрация – Приложение № 53-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.
 2. В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 1. Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 1. Общинската избирателна комисия извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. – 40 дни преди изборния ден.
 2. При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 16 септември 2019 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес, телефон или факс за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК отказва регистрация.

Отказът на ОИК може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.

Решението на ОИК, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд по местонахождение на съответната ОИК. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.

 1. Когато съдът отмени обжалваното решение, ОИК незабавно регистрира инициативния комитет за участие изборите за общински съветници и за кметове независимо дали срокът за регистрация (16 септември 2019 г.) е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден (24 септември 2019 г.).
 2. Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в съответния вид избор не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 24 септември 2019 г.

Заличаването се извършва след подадено до ОИК писмено заявление – Приложение № 54-МИ от инициативния комитет. Заявлението се подписва и подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

Към заявлението се прилага решение на инициативния комитет, подписано от всички членове, за заличаване на регистрацията му.

09.09.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Регистрация на партии и коалиции в ОИК

 1. Партиите и коалициите в срок до 16 септември 2019 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК –Приложение № 44-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

 1. В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 1. Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

 1. Общинската избирателна комисия извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г.
 2. При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 16 септември 2019 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес, телефон или факс за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК отказва регистрация.

Отказът на ОИК може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.

Решението на ОИК, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд по местонахождение на съответната ОИК. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.

 1. Когато съдът отмени обжалваното решение, ОИК незабавно регистрира партията/коалицията за участие в изборите за общински съветници и за кметове независимо дали срокът за регистрация (16 септември 2019 г.) е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден (24 септември 2019 г.).
 2. Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 11 септември 2019 г. включително (45 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове самостоятелно, ако се е регистрирала в ЦИК в срок до 11 септември 2019 г. включително и в ОИК до 16 септември 2019 г.

09.09.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Стрелча е до 17,00 ч. на 16 септември 2019 г.

04.09.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Работно време на ОИК - Стрелча - понеделник - неделя 09:00 - 17:00 часа.

 

 

още съобщения

Календар

Решения

 • № 76 / 23.12.2019

  относно: Сигнал с вх.№ 193/17.12.2019 г. за предсрочно прекратяване на пълномощията на Стойно Проданов Чачов, обявен за избран за кмет на Община Стрелча.

 • № 75 / 03.11.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за Кмет на Община

 • № 74 / 03.11.2019

  относно: Обявява за избран за КМЕТ НА ОБЩИНА, община Стрелча, област Пазарджик на втори тур СТОЙНО ПРОДАНОВ ЧАЧОВ.

всички решения