№ 76 / 23.12.2019

ОТНОСНО : Сигнал с вх.№ 193/17.12.2019 г. за предсрочно прекратяване на пълномощията на Стойно Проданов Чачов, обявен за избран за кмет на Община Стрелча.

№ 75 / 03.11.2019

ОТНОСНО : Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за Кмет на Община

№ 74 / 03.11.2019

ОТНОСНО : Обявява за избран за КМЕТ НА ОБЩИНА, община Стрелча, област Пазарджик на втори тур СТОЙНО ПРОДАНОВ ЧАЧОВ.

№ 73 / 02.11.2019

ОТНОСНО : Постъпило е предложение с вх.№ 182/02.11.2019 г. от ПП ГЕРБ за замяна на член на СИК в рамките на своята квота.

№ 72 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване образец на бюлетината за провеждане на втори тур на изборите за кметове на 3 ноември 2019 год. в община Стрелча.

№ 71 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Организационно-техническа подготовка за получаване на хартиените бюлетини при произвеждане на местни избори - втори тур на 3 ноември 2019 г.

№ 70 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Избиране на общински съветници на 27 октомври 2019 г.

№ 69 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Допускане до участие на кандидати за кмет на община на втори тур и утвърждаване дата за провеждането.

№ 68 / 27.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на Жалба с вх. № 158/27.10.2019 г. до ОИК Стрелча от Донка Филипова Младенова, Председател на ОбПО на БСП – Стрелча.

№ 67 / 27.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на Жалба с вх. № 157/27.10.2019 г. до ОИК Стрелча от Васил Танчов Кацаров, кандидат за общински съветник от ПП „Земеделски народен съюз“.

№ 66 / 27.10.2019

ОТНОСНО : Постъпило е предложение с вх.№ 145/25.10.2019 г. от ПП ГЕРБ за замяна на член на СИК в рамките на своята квота.

№ 65 / 26.10.2019

ОТНОСНО : Смяна председател на СИК от ОИК Стрелча.

№ 64 / 26.10.2019

ОТНОСНО : Приемане на оперативен план за организация на работата на ОИК в деня на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г. и приемането от ОИК на изборните книжа и материали, относно резултатите от изборите.

№ 63 / 26.10.2019

ОТНОСНО : Постъпило е Заявление с вх.№155/26.10.2019 г. от упълномощените представители на ПП „Движение за права и свободи“ за Утвърждаване на Списък на упълномощени представители на ПП „Движение за права и свободи“ в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 година.

№ 62 / 26.10.2019

ОТНОСНО : Постъпило е Заявление с вх.№154/26.10.2019 г. от упълномощените представители на ПП Земеделски съюз „Александър Стамболийски“ за Утвърждаване на Списък на упълномощени представители на ПП Земеделски съюз „Александър Стамболийски“ в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 година.

№ 61 / 26.10.2019

ОТНОСНО : Постъпило е Заявление с вх.№151/26.10.2019 г. от упълномощените представители на ПП ГЕРБ за Утвърждаване на Списък на упълномощени представители на ПП ГЕРБ в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 година.

№ 60 / 26.10.2019

ОТНОСНО : Постъпило е Заявление с вх.№153/26.10.2019 г. от упълномощените представители на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за Утвърждаване на Списък на упълномощени представители на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 година.

№ 59 / 26.10.2019

ОТНОСНО : Постъпило предложение с вх.№ 145/25.10.2019 г. от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за замяна на член на СИК в рамките на своята квота.

№ 58 / 26.10.2019

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатски листи за общински съветници и кмет на община на КП„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

№ 57 / 25.10.2019

ОТНОСНО : Поправка на Решение № 50-МИ/24.10.2019 г. на ОИК Стрелча относно регистрация на застъпници от ПП Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“.

Календар

Решения

  • № 76 / 23.12.2019

    относно: Сигнал с вх.№ 193/17.12.2019 г. за предсрочно прекратяване на пълномощията на Стойно Проданов Чачов, обявен за избран за кмет на Община Стрелча.

  • № 75 / 03.11.2019

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за Кмет на Община

  • № 74 / 03.11.2019

    относно: Обявява за избран за КМЕТ НА ОБЩИНА, община Стрелча, област Пазарджик на втори тур СТОЙНО ПРОДАНОВ ЧАЧОВ.

всички решения